ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดสอบ TETET สำหรับระดับปริญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2/62
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > เปิดสอบ TETET สำหรับระดับปริญาตรี เฉพาะชั้นปีที่ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 2/62

วันที่ : 04 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : TETET KMUTT

คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ (เทอม 2/62) Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบในทักษะการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทราบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาหรือทำงานในหน่วยงานนานาชาติต่อไป

 ***กรณีนักศึกษาไม่เข้าสอบ TETET สำนักงานทะเบียนนักศึกษาจะไม่สามารถออก transcript ฉบับสมบูรณ์ให้ได้***

วัน เวลา และการสมัครสอบ

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 

*ผ่านทาง link: goo.gl/YGtcVz

 

 โดยจัดสอบทั้งหมด 20 รอบ (80 คน/รอบ) ดังนี้ (เลือกสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น)

 

รอบ

วันสอบ

ปิดรับสมัคร

ประกาศรายชื่อและห้องสอบ

เวลาสอบ

1 – 10

11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24 ก.พ. 63

29 ม.ค. 63

4 ก.พ. 63

 

13.30 – 16.30 น.

11 – 20

16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 มี.ค. 63

26 ก.พ. 63

10 มี.ค. 63

 13.30  16.30 น.

หมายเหตุ *

1) นักศึกษาที่สมัครสอบแล้วในเทอม 1/62 จะไม่สามารถสมัครสอบในเทอม 2/62 ได้อีก ยกเว้นนักศึกษาจะทำการแจ้งยกเลิกการสอบเทอม1/62 ไว้ให้เรียบร้อย

2) ในกรณีที่รอบใดมีผู้สมัครสอบต่ำกว่า 15 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดสอบในรอบนั้น โดยผู้สมัครสอบสามารถเลือกสอบในรอบอื่นๆ ได้

 ***ผู้สมัครสอบจะต้องตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลาสอบ และห้องสอบ ทางเว็บไซต์ข้างต้น ในวันที่ระบุไว้ในตาราง***

สถานที่ในการสอบ

ห้องคอมพิวเตอร์ SoLA 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ หรือ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 2

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเบญจมา ณ มหาไชย

โทรศัพท์/โทรสาร: 0 2470 8793  อีเมลล์: benjama.nam@kmutt.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/TETET.KMUTT/เอกสารประกอบข่าว
  > TETET 2-62

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next