ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ "ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ" ประจำปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ "ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ" ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 06 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการ "ทุนอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ" ประจำปีการศึกษา 2562 รายชื่อดังเอกสารแนบ

กำหนดการสัมภาษณ์
   วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
   ลงทะเบียนเวลา 12.45 น. 
   ณ ห้องประชุม AD-910 และ AD-911 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 9

   ทั้งนี้ให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-4708097 (พี่นนท์)เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการสัมภาษณ์ ATS 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next