ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2562
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา “ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 10 มีนาคม 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์ โดยรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา ในการนี้คณะอนุกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้มีผู้ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 ทุน มูลค่าทุนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน) รายชื่อตามประกาศที่แนบมาด้วย

เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next