ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)

วันที่ : 17 มีนาคม 2563
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ดังรายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เอกสารประกอบข่าว
  > ไฟล์ประกาศมหาวิทยาลัย

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next