ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อทางออนไลน์หากนักศึกษามีผลงานเพื่อยื่นขอรับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อทางออนไลน์หากนักศึกษามีผลงานเพื่อยื่นขอรับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร

วันที่ : 18 มีนาคม 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ประกาศจากกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา แจ้งข่าวบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย และเฟสบุคเพจทุนการศึกษา มจธ
เรื่อง ขอให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อทางออนไลน์หากนักศึกษามีผลงานเพื่อยื่นขอรับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร

ตามแผนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจึงขอความร่วมมือเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาและเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ขอให้นักศึกษาดำเนินการติดต่อทางออนไลน์หากนักศึกษามีผลงานเพื่อยื่นขอรับทุนการศึกษาเจียระไนเพชร ประเภทต่างๆ ดังนี้
1.การแข่งขันซึ่งผลงานระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนในวันที่ยื่นเอกสาร
2.ผลงานการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติใน Q1 – Q3
3.การเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานวิจัยในรูปแบบ สิทธิบัตร
                 ให้นักศึกษาติดต่อ คุณวิมลวรรณ ช้างพันธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-4708107 และดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนทาง E-mail : wimolwan.cha@mail.kmutt.ac.th หรือ คุณธัญญาภรณ์ ทรงรัฐเศรษฐ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-4708107 E-mail : tunyaporn.son@mail.kmutt.ac.th 
                 สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตามเอกสารแนบท้ายข่าว


เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง ทุนการศึกษาเจียระไนเพชร พ.ศ. 2562
  > แบบฟอร์มพิจารณาทุนการศึกษาเจียระไนเพชร
  > บันทึกข้อความขออนุมัติทุนเจียระไนเพชร-การแข่งขัน
  > บันทึกข้อความขออนุมัติทุนเจียระไนเพชร-ผลงานวิจัย Q1-Q3
  > บันทึกข้อความขออนุมัติทุนเจียระไนเพชร-สิทธิบัตร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next