ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสำหรับการปิดการปิดห้องปฏิบัติการชั่วคราวต่อสภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-1)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสำหรับการปิดการปิดห้องปฏิบัติการชั่วคราวต่อสภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-1)

วันที่ : 20 มีนาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีความรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้ผู้ติดเชื้อในเกือบทุกทวีปทั่วโลก ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มีการประกาศการควบคุมกิจกรรมการดำเนินการภายในสถาบันการศึกษา เพื่อควบคุมและลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ได้จัดทำ “แนวทางการเตรียมความสำหรับการปิดห้องปฏิบัติการชั่วคราวต่อสภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-1)” เพื่อให้ทุกหน่วยงานแจ้งต่อทุกห้องปฏิบัติการวิจัยให้เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ 

งานจริยธรรมการวิจัย สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร มจธ.


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next