ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานวิจัยในสภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานวิจัยในสภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

วันที่ : 23 มีนาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร


ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงขึ้น และตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 การปิดสถานที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 นั้น

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้จัดทำ “แนวทางการดำเนินงานวิจัยในสภาวะวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)” เพื่อให้หน่วยงานแจ้งต่อบุคลากรในสังกัดเพื่อเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามแนวทางอย่างเหมาะสม
 
รายละเอียดประกาศโปรดดูเอกสารแนบท้ายนี้ 

แนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปิดห้องปฏิบัติการชั่วคราวต่อสภาวะวิกฤติการระบาดของโรคโควิด 19 
ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3djh5jk

ข้อมูลการติดต่อบุคลากรสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ดาวน์โหลดข้อมูลการติดต่อได้ที่ https://bit.ly/2xlbkkQ

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next