ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กฟผ.-สวทช. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > กฟผ.-สวทช. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2563
โดย : กฟผ.-สวทช.

โปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) มุ่งเป้า ด้านการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการผลิตไฟฟ้า (กรอบวิจัยด้านพลังงานหมุนเวียน) โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อหา Heat transfer characteristics ของหม้อไอน้ำประเภทต่างๆ เมื่อใช้เชื้อเพลิงชีวมวลแต่ละชนิด และเพื่อช่วยการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากคุณสมบัติของชีวมวล
ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยในโปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. 
ให้ดำเนินการดังขั้นตอนต่อไปนี้
1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยโปรแกรมร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สวทช. โดยสามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.nstda.or.th หรือเอกสารประกอบดาวน์โหลด 
2. ส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบ KIRIM เพื่อให้ สวนพ. ดำเนินการออกหนังสือนำส่งต่อไป
3. หัวหน้าโครงการยื่นส่งเอกสารทั้งหมดทาง EGAT-NSTDA@nstda.or.th
4. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

เอกสารประกอบดาวน์โหลดได้ที่ คลิ้กที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th
 
-----------------------
ข้อมูลทุนวิจัยอื่นๆ สามารถดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/blog/  


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next