ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รับสมัครนักศึกษา ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ. – สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รับสมัครนักศึกษา ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ. – สวทช.) ภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563
โดย : สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.) เพื่อพัฒนาดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

สมัครผ่านเว็บไซต์ : admission.kmutt.ac.th หรือ petchra.kmutt.ac.th

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 21 มิถุนายน 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา  โทร. 02-470-8368, 02-470-8426
 
 

The Scholarship for the Development of High Quality Research Graduates in Science and Technology Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship (KMUTT – NSTDA) Academic Year 1/2020

King Mongkut’s University of Technology Thonburi in cooperation with National Science and Technology Development Agency establish "The Scholarship for the Development of High Quality Research Graduates in Science and Technology Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship (KMUTT – NSTDA) to support doctoral degree education for enhance research work experience and continuously developed under the supervisor of faculty members or research groups with high research experience for developing to be a quality doctorate that will be an important part in the development and production of research or perform tasks that use advanced knowledge and skills that has been beneficial to the economic and social.

Apply Now ; admission.kmutt.ac.th or petchra.kmutt.ac.th

For more information, please contact: admission@kmutt.ac.th  Tel: +66 2470 8368-8426

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next