ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานทอดผ้ากฐิน ประจำปี 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศ แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานทอดผ้ากฐิน ประจำปี 2563

วันที่ : 26 มิถุนายน 2563
โดย : ww.kmutt.ac.th

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะนำผ้ากฐินไปทอดถวาย ณ วัดภาวนาราม  ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานทอดผ้ากฐิน ประจำปี 2563

รายละเอียดดังไฟล์ประกาศที่แนบมาเอกสารประกอบข่าว
  > แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานทอดผ้ากฐิน 2563

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next