ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "การบูรณาการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา" และ หัวข้อ "ภาพที่อยากเห็นของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมในหัวข้อ "การบูรณาการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา" และ หัวข้อ "ภาพที่อยากเห็นของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"

วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563" ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และได้กำหนดจัดประชุมภาคเช้าหัวข้อ "การบูรณาการระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและอุดมศึกษา" เวลา 09.00-12.00 น. และภาคบ่ายหัวข้อ "ภาพที่อยากเห็นของระบบและฐานข้อมูลอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม" เวลา 13.30-16.30 น.  ในวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโลตัส 5-6 ศูนย์ประชุมบางกอก คอนเวนซันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจกรุณาลงทะเบียนร่วมประชุมผ่านทาง https://researchexpo.nrct.go.th/web2020/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next