ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > กำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ : 09 กันยายน 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

   ตามที่มหาวิทยาลัยได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

   ในการนี้มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สมัครขอรับทุนเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และกำหนดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ดังนี้

   กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาบุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

วันและเวลา : วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 09.30 - 12.00 น. (กรุณาตรงต่อเวลา)

สถานที่ : สำนักงานวิเทศกิจสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เลขที่ 83 อาคาร C.B.House ชั้น 1 ถนนอำนวยสงคราม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 (นักศึกษาต้องเดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเอง แผนที่ตามเอกสารแนบ)

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และรายละเอียดการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา ตามเอกสารที่แนบมาด้วยเอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการสัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุนบุุญรอดพัฒนา นิสิต นักศึกษา ปี 2563
  > สถานที่สัมภาษณ์ (อาคาร C.B. House)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next