ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

วันที่ : 24 กันยายน 2563
โดย : นางสาวสุทธิรัตน์ แย้มเกลี้ยง สำนักงานอำนวยการ กลุ่มงานการประชุมและพิธีการ โทร. 0 2470 8035,0 2470 8046

     ด้วยมหาวิทยาลัยฯ กำลังดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ตามข้อบังคับ มจธ. ว่าด้วย การสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดประกาศรับสมัคร - เสนอชื่อ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

      ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ download เอกสารต่างๆ ได้แก่ ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร ใบเสนอชื่อและใบตอบรับการทาบทาม แบบฟอร์มกรอกประวัติ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ข่าวประกาศ KMUTT on spotlight / KMUTT on job (รับสมัครงาน) บนเว็บไซต์  www.kmutt.ac.th หรือ link : https://rb.gy/rirjlg หรือติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0 2 470 8035, 8046 เอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศ มจธ. รับสมัครผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
  > 2.ใบสมัครผู้อำนวยการ
  > 3และ4ใบเสนอชื่อและตอบรับการทาบทาม

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next