ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > การรับสมัครทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ : 07 ตุลาคม 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

     ด้วยบริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 มูลค่าทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 (ในปีการศึกษา 2563) ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมและมีผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษตามที่ประกาศกำหนด และเป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา

     ทั้งนี้สามารถศึกษารายละเอียดและบันทึกข้อมูลสมัคร ในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) โดยยื่นแบบฟอร์มขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ได้ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B อาคารจอดรถ 14 ชั้น ในวันและเวลาราชการ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 เพื่อจะได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาในลำดับต่อไปเอกสารประกอบข่าว
  > ประกาศรับสมัครทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ปี 2563

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next