ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมการเขียนโครงการขอรับทุนวิจัยโดยใช้แนวคิดของการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมการเขียนโครงการขอรับทุนวิจัยโดยใช้แนวคิดของการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas)

วันที่ : 09 ตุลาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมการเขียนโครงการขอรับทุนวิจัยโดยใช้แนวคิดของการเขียนแผนธุรกิจ (Business Model Canvas)
ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30-16.00 น.
ณ อาคารเคเอกซ์ ชั้น 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วิทยากร อ.บุลวิชช์ ช่วยชูวงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Service Design และการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม

ลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/mhnni 

ปิดรับรายชื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 หรือเมื่อครบตามจำนวน 40 ท่าน  เพื่อจัดทำรายชื่อต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณญาณี  นาแถมพลอย  โทร.02-470-9687


เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > กำหนดการ
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next