ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "ความต้องการและแผนยุทธศาสตร์วิจัย มูลนิธิโครงการหลวง"
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "ความต้องการและแผนยุทธศาสตร์วิจัย มูลนิธิโครงการหลวง"

วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร มจธ. เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อ "ความต้องการและแผนยุทธศาสตร์วิจัย มูลนิธิโครงการหลวง" โดย

- ดร. อัญชัญ ชมพูพวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวงและหัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง

- คุณบวรศักดิ์ เพชรานนท์ นักวิจัย ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำริ และสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

- ดร. เอกณัฎฐ์ กระจ่างธิมาพร นักวิจัย ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการตามพระราชดำริ และสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

 

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00-12:15 น. ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มจธ.บางมด

 

ลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/RP2020

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์ สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

โทร 0-2470-9651 email : wongsiya.ler@mail.kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next