ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
Call for Proposal : Fundamental Fund (FF) 2021
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > Call for Proposal : Fundamental Fund (FF) 2021

วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย Innovative Materials, Manufacturing and Construction

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ประกาศแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนทุนวิจัย Fundamental Fund (FF) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในการนี้ เพื่อให้จัดทำข้อเสนอโครงการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สำนักงานวิจัยฯ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์/นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์วิจัย Innovative Materials, Manufacturing and Construction


โดยมีกำหนดการส่งข้อเสนองานวิจัยฉบับเต็ม (Full proposal) ภายในวันที่ 23 พ.ย. 2563

กำหนดการและรายละเอียด ดู poster ด้านท้ายนี้


เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next