ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายกาแฟสด ณ บริเวณพื้นที่ด้านล่างอาคารสำนักงานอธิการบดี
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายกาแฟสด ณ บริเวณพื้นที่ด้านล่างอาคารสำนักงานอธิการบดี

วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2563
โดย : กลุ่มงานจัดการผลประโยชน์และทรัพย์สิน

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการร้านจำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และเบเกอร์รี่ ณ บริเวณพื้นที่ด้านล่างอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยจำหน่ายทุกวันทำการ และวันเสาร์ (ระหว่างเวลา 06.00 – 18.00 น.)

            ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณสมบัติ และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกร้านจำหน่ายกาแฟสด เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และเบอกอร์รี่ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบเอกสารประกอบข่าว
  > คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกร้านกาแฟ
  > ประกาศการรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายกาแฟสด
  > แบบฟอร์มขอยื่นความจำนงเข้าร่วมการคัดเลือกร้านจำหน่ายกาแฟ (ซองที่1)
  > แบบฟอร์มขอยื่นความจำนงเข้าร่วมการคัดเลือกร้านจำหน่ายกาแฟสด (ซองที่ 2)

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next