ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสำหรับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on spotlight > รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสำหรับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

วันที่ : 28 ธันวาคม 2563
โดย : กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสำหรับการคัดเลือกรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

โดยในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย จำนวน 1 คน ดังนี้

นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ขอแสดงความยินดี

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next