ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขยายเวลาลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขยายเวลาลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)

วันที่ : 09 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ได้มีการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KMUTT Integrated System for Research and Innovation Management: KIRIM)  ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมมีกำหนดการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สวนพ. ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM)” ขึ้น ในระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ให้กับบุคลากรด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ได้แก่ ผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้าศูนย์/หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัย อาจารย์/นักวิจัย และเจ้าหน้าที่บริหารโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้ารับการอบรมดังกล่าว และขอขยายเวลาลงทะเบียนเข้ารับการอบรมจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรอบละ 50 ท่าน) 

ลงทะเบียนผ่าน link : https://forms.gle/bgUAt3ERhoEYTMaz5

สามารถดูเอกสารเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1fQSBmAhgiAnslXsD-zzij8Xl_A4jVsrt?usp=sharing

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ KIRIM  โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > เอกสาร
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next