ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการเสวนาความร่วมมือทางการวิจัยในหัวข้อ “Imperfection in Practice”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โครงการเสวนาความร่วมมือทางการวิจัยในหัวข้อ “Imperfection in Practice”

วันที่ : 14 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร ร่วมกับหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ จัดโครงการเสวนาความร่วมมือทางการวิจัยในหัวข้อ “Imperfection in Practice” ขึ้น ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 9.30-15.30น. ณ ห้องประชุม UX702 ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเสวนาระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล ร่วมกับอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยที่ใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในมจธ.เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาที่พบได้ในการปฏิบัติงานจริงของทีมแพทย์ รวมถึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันระหว่างคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลและหลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ รวมถึงคณะ / ภาควิชาอื่นๆ ภายใต้ มจธ.

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://gg.gg/km0121 หรือ
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGrz1p9SqjwGPNaeQ9HhQbHQpt4HgbwqiYk62ALGAge9GnRA/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวงศิยา เลิศไตรรักษ์ โทร 0-2470-9651 Email: researchpr@kmutt.ac.th  เอกสารประกอบข่าว
  > กำหนดการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next