ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ของบริติช เคานซิล
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษา วิจัย และวิทยาศาสตร์ ของบริติช เคานซิล

วันที่ : 14 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ด้วยสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตรจะจัดการบรรยายการประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. โครงการทุน Newton Fund
เป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร
มูลค่ากว่า 375,000,000 ปอนด์ เป็นระยะเวลา 6 ปี และได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 
โดยโครงการทุน Newton Fund  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย 
สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัยร่วมกัน แลกเปลี่ยนนักวิจัย และพัฒนานวัตกรรมใหม่

2. โครงการจัดอบรม Researcher Connect 2020
เป็นโครงการอบรมพัฒนาทักษะให้กับอาจารย์ที่ทำงานมาไม่เกินกว่า 5 ปี หัวข้อการอบรมประกอบไปด้วย
การเขียนร่างขอทุนวิจัย การเขียนเชิงวิชาการและงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

3. การแข่งขัน FameLab ประเทศไทย 2020
เป็นการแข่งขันด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์มหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับปริญญาโท 
และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและวิทยาศาสตร์ มาแข่งขันเล่าเรื่องราววิทยาศาสตร์
ให้เข้าใจง่าย ภายใน 3 นาที  โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลพร้อมรับการสนับสนุน
เข้าร่วม FameLab International Competition ในงาน Cheltenham Science Festival 2020  
ณ สหราชอาณาจักร กว่า 100,000 บาท

4. งานสัมมนานานาชาติ Going Global 2020 
เป็นการสัมมนาผู้นำด้านการศึกษาและบุคลากรที่ทำงานอยู่ในแวดวงการพัฒนาการศึกษา 
จัดขึ้นที่ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  ภายในงานจะมีการจัดอภิปรายประเด็นด้านการศึกษา
ระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ผู้ที่สนใจสามารถ สมัครส่งโปสเตอร์เพื่อเข้าร่วมนำเสนอผลงาน หรือสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00-12.00 น. 
ณ ห้องประชุมสนั่น สุมิตร ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี


จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายดังกล่าว 
ลงทะเบียนได้ที่  http://gg.gg/g9hwa  หรือ https://forms.gle/8iC9nd2c2RYpfFm19

ปิดรับรายชื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อจัดทำรายชื่อต่อไป 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ นายเรืองเดช ฟักเถื่อน โทรศัพท์ 0-2470-9654  หรือ Email : ruangdet.fug@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next