ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2563

วันที่ : 15 มกราคม 2563
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563 

ทั้งนี้ ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน ฯ ได้ที่ https://www.nrct.go.th และดำเนินการออกหนังสือขออนุญาตจากหัวหน้างานต้นสังกัดส่งเอกสารมายัง สวนพ. ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next