ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น

วันที่ : 23 มกราคม 2563
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET)
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมครบรอบ 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถิ่น
ในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มีกิจกรรม ดังนี้
1.จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชียแฟซิฟิก ครั้งที่ 1
www.adicet.cmru.ac.th/nSCAP2020

2.จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ภายใต้หัวข้อ The 1st International Conference on Smart Community Development in the Asia Pacific (iSCAP2020)
www.adicet.cmru.ac.th/iSCAP2020

3.ประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ระดับมัธยมศึกษาตอบปลายและระดับอุดมศึกษา
www.adicet.cmru.ac.th/InnovationPitch

4.จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการทำถ่านชีวมวลอัดแท่งและหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เบื้องต้น
www.adicet.cmru.ac.th/10yrshortcourse

5.จัดนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานภายในชุมชนสีเขียว นิทรรศการผลงาน 10 ปี
ของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย และนิทรรศการของ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
www.adicet.cmru.ac.th/10yrexhibition

6.จัดกิจกรรม 10 ปี adiCET ศิษย์สัมพันธ์
www.adicet.cmru.ac.th/alumni

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.adicet.cmru.ac.th/adiCET10yr

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 091 0691889


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next