ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการะดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในการประชุมหาดใหญ่วิชาการะดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11

วันที่ : 23 มกราคม 2563
โดย : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 11
The 11th Hatyai National and International Conference
วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
ณ ห้องประชุม Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม และชำระเงิน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม Website : http://www.hu.ac.th/conference/


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next