ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันที่ : 23 มกราคม 2563
โดย : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020-Social Sciences and Interdisciplinary Studies : The9 ICADA 2020-SSIS) ระหว่างวันที่ 28- วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริศาสตร์

The Ninth International Conference on Advancement of Development Administration 2020—
Social Sciences and Interdisciplinary Studies (the 9th ICADA 2020—SSIS)
Theme: “Development toward Asianization in the Digital Era” 
May 28 – 30, 2020
National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok, Thailand

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.icada2020.nida.ac.th/main/


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next