ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ตามที่มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่เห็นสมควรได้รับการยกย่องเป็นนักเทคโนโลยีดีเด่นหรือนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2563

ประเภทของรางวัล
รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น  เงินรางวัลรวม 1,000,000 บาท (ปีละไม่เกิน 2 รางวัล) พร้อมโล่รางวัลพระราชทานประติมากรรม “เรือใบซูปเปอร์มด”
รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เงินรางวัลๆ ละ 100,000 บาท (ปีละไม่เกิน 2 รางวัล) พร้อมเหรียญรางวัล “เรือใบซุปเปอร์มด”

โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเสนอชื่อได้จาก https://www.promotion-scitec.or.th/

ทั้งนี้ จึงใคร่ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อ/สมัครเข้ารับการพิจารณา กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งมายัง 
สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร สำนักงานอธิการบดี ชั้น 7 ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เพื่อรวบรวมส่งต่อไป

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณนลินี เพ็งแป้น โทร. 9621


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > เอกสาร
  > แบบฟอร์ม
  > แบบฟอร์ม2

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next