ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษา วิจัยและวิทยาศาสตร์ของบริติช เคานซิล
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษา วิจัยและวิทยาศาสตร์ของบริติช เคานซิล

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563
โดย : บริติช เคานซิล

ด้วยบริติช เคานซิล องค์กรเพื่อความร่วมมือด้านโอกาสทางการศึกษา และศิลปวัฒนธรรมจากสหราชอาณาจักร มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษา วิจัยและวิทยาศาสตร์ให้กับคณาจารย์ นักวิจัย และ นักศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือระหว่างองค์กรนานาชาติ และผลักดันงานวิจัยของไทยสู่สากลเพิ่มมากขึ้น ประกอบไปด้วย 4 โครงการ ดังต่อไปนี้
1. โครงการทุน Newton Fund เป็นโครงการสนับสนุนทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมในประเทศไทย รวมถึงสร้างการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมกัน
2. โครงการจัดอบรม Research Connect 2020 เป็นโครงการอบรมพัฒนาทักษะให้กับอาจารย์ที่ทำงานวิจัยมาไม่เกิน 5 ปี 
3. การแข่งขัน FameLab ประเทศไทย 2020 เป็นการแข่งขันด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มาเล่าเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ ภายใน 3 นาที 
โดยผู้จะชนะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และเป็นตัวแทนของประเทศไปแข่งขันที่สหราชอาณาจักร
4. งานสัมนานานาชาติ Going Global 2020 เป็นการส่งโปสเตอร์เข้าร่วมการนำเสนอผลงานที่สหราชอาณาจักร
ทั้งนี้ สำหรับการแข่งขัน FameLab ประเทศไทย 2020 อยู่ในระหว่างการเปิดรับสมัคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.britishcouncil.or.th/famelab โดยจะปิดรับสมัครภายในวันที่ 8 มีนาคม 2563 และสำหรับโครงการอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.britishcouncil.or.th
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลทุนวิจัย คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์  โทร. 02-470-9654  Email : panida.suw@mail.kmutt.ac.th 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next