ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยกรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยกรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

วันที่ : 16 มีนาคม 2563
โดย : อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยกรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน (Intertional Forum on "Research of Natural Resources Rehabilitation, Evironment and Energy")

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ว่าด้วยผลงานวิจัยด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
โดยอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร
International Forum on Research of Natural Resources Rehabilitation, Environment and Energy

เดือนมิถุนายน 2563
ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร, อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

Deadline submission: 25 เมษายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ http://sirindhornpark.or.th/2019/news-detail.php?id=963


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next