ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial Applications 2020 (ICoMEIA 2020)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 4th International Conference on Mathematics, Engineering & Industrial Applications 2020 (ICoMEIA 2020)

วันที่ : 02 เมษายน 2563
โดย : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอภายในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Mathematics, Engineering and Industrial Applications (ICoMEIA2020) ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมกระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ 

สามารถส่งผลงานบทคัดย่อได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 และฉบับเต็มวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ส่งผลงานและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/icomeia2020/เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next