ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11

วันที่ : 03 เมษายน 2563
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประกวดส่สงประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการประชุม
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 
และการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมราชมงคล ครั้งที่ 4
ภายใต้แนวคิด นวัตกรรม 9 ราชมงคลยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สร้างสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน
RMUT Driving toword Innovation, Economy and Green Technology for Sustainable Development
เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ 
ขอเชิญบุคลากรส่งบทความ สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียด http://www.rmutcon.org/ 
โทรศัพท์ 025494681-5 email ird@rmutt.ac.th
 


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next