ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2563
โดย : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผลงาน เข้าร่วมการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 (NATIONAL INNOVATION AWARDS 2020)” รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติแก่คนไทยที่สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในศักยภาพของคนไทยและเผยแพร่ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ สู่สาธารณะชนในวงกว้าง รวมถึงกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวด้านนวัตกรรมในทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นชาติแห่งนวัตกรรม การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ
2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ
4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านสื่อและการสื่อสาร
5. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านองค์กรนวัตกรรมดีเด่น

 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563 ผ่านทางออนไลน์ที่
www.award.nia.or.th 
สอบถามเพิ่มเติมที่โทร. 080-070-2999 (พัชรีนาถ)


เอกสารประกอบข่าว
  > poster
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next