ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหลักสูตรอบรมประจำปี 2563 ของเอ็มเทค
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหลักสูตรอบรมประจำปี 2563 ของเอ็มเทค

วันที่ : 07 พฤษภาคม 2563
โดย : mtec.or.th

 งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดอบรมประจำปี 2563 ของเอ็มเทคฉบับปรับปรุง โดยท่านสามารถดูรายชื่อหลักสูตร / วันที่จัด / สถานที่ / ประมาณการราคาค่าอบรม 


 
ตารางแผนอบรมสามารถ Download ไฟล์แผนการฝึกอบรมได้ตาม link
นี้ https://drive.google.com/open?id=1nbIU2lNRQTeDzqHrwNC1gRVUcL0c_cjT
 

สามารถติดตามรายละเอียดการอบรม การยืนยันวันจัดและสถานที่ รวมถึงราคาค่าอบรมที่แน่นอน ของแต่ละหลักสูตรได้ทางเว็บไซต์ https://www.mtec.or.th/training

หากท่านมีความสนใจหลักสูตรอบรมหรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทร 02 564 6500 ext. 4675 และ 4677
Email: BDD-HMI@mtec.or.thเอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next