ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

วันที่ : 15 พฤษภาคม 2563
โดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System 3 (MMS 3) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และบัณฑิตยสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (บวท.)

ขอเชิญคณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.  บรรยายโดย ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ลักษณะการบรรยายทาง Online ผ่าน Google Meet

สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3bqWrvu (ไม่มีค่าใช้จ่าย) รับจำนวนจำกัด

ติดต่อสอบถามได้ที่โทร 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน ยุระรัช) 


เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next