ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

วันที่ : 19 มิถุนายน 2563
โดย : มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่ 28-29 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ สามารถส่งบทความและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.prc.up.ac.th// ส่งบทความภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-5446-6666 ต่อ 1048, 08-2629-1970 หรือ E-mail: prconference@up.ac.thเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next