ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2564-2565
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2564-2565

วันที่ : 22 มิถุนายน 2563
โดย : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส

สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2564-2565 ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัยผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่าง 2 ประเทศ 
สวนพ. ขอให้อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ประสงค์นำส่งข้อเสนอโครงการ ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Nk8VCQnE2NIYFJQdCPD6xjE0rW1Estxq และจัดส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม (KIRIM) ภายในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อ สวนพ. รวบรวมข้อเสนอโครงการและจัดทำหนังสือนำส่งโครงการต่อไป
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th 
 
-----------------------
ข้อมูลทุนวิจัยอื่นๆ สามารถดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/news/ 


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next