ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
สัมมนาออนไลน์ “เปิดเส้นทางทุนวิจัย” ผ่านการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBINAR
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > สัมมนาออนไลน์ “เปิดเส้นทางทุนวิจัย” ผ่านการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBINAR

วันที่ : 29 มิถุนายน 2563
โดย : บพข.

ขอเชิญร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัยผ่านการสัมมนาออนไลน์ Zoom Webinar กับ "หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)"  สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม นี้  

ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nxpo.or.th/C/2020/06/24/สัมมนาออนไลน์-เปิดเส้น/ และสามารถลงทะเบียนได้ตามหัวข้อที่สนใจเพียง Click Register


เอกสารประกอบข่าว
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next