ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > เปิดรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563
โดย : สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.)


สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร (สวนพ.) ขอเชิญ คณะ/สำนัก/สถาบัน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสนับสนุนอาจารย์ นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย ที่มีความต้องการพัฒนาความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคมศาสตร์ ซึ่งยังไม่มีอยู่ในประเทศ และเพื่อนำความรู้และความเชี่ยวชาญเหล่านั้น กลับมาพัฒนางานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น สำหรับผู้ที่ขอรับทุนโปรดดำเนินการกรอกแบบเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) โดยตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนส่งผ่านคณะ/สำนัก มายัง สวนพ. พร้อมบันทึกไฟล์ในรูปแบบ .doc/ .docx และ .pdf มาที่อีเมล wannisa.mai@mail.kmutt.ac.th ภายในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เพื่อ สวนพ. จะได้รวบรวมและนำเรื่องเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการให้ทุนต่อไป เอกสารที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้

1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) จำนวน 1 ชุด
2. แบบเสนอโครงการสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ (Skill Development Grant) จำนวน 1 ชุด
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณวันนิสา ไม้สูงดี โทร. 0-2470-9687

เอกสารประกอบ https://ripo.kmutt.ac.th/research-support/  
 
-----------------------
ข้อมูลข่าวทุนวิจัยอื่นๆ สามารถดูได้ที่ https://ripo.kmutt.ac.th/news/     


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next