ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประกาศรับทุนวิจัย The 5th (S&T) and 6th (Innovation) Joint Call for Proposals under the Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประกาศรับทุนวิจัย The 5th (S&T) and 6th (Innovation) Joint Call for Proposals under the Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS)

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2563
โดย : The Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS)

 The Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย 5th joint call for proposals of Science and Technology (S&T) ในหัวข้อเรื่อง Infectious Diseases (incl. Covid-19) และ Nanotechnologies โดย NSTDA และ 6th joint call for proposals of Innovation ในหัวข้อเรื่อง Digital Health (including Infectious Diseases) และ Bioeconomy (including Application of ICT-based Technologies) โดย TCELS

ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sea-eu-jfs.eu หรือ https://drive.google.com/drive/folders/1jP_qrzTWgpCavmFe91jA7VYWWCc2VqyW?usp=sharing และขอให้ดำเนินการดังนี้
1. ลงทะเบียนสำหรับยื่นส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ https://ptoutline.eu/app/jfs20st
2. จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด  
3. ส่งข้อเสนอโครงการในระบบ KIRIM (kirim.kmutt.ac.th

ขอให้ผู้ประสงค์ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยศึกษารายละเอียดตามประกาศรับสมัคร และดำเนินการให้แล้วเสร็จ สำหรับครั้งที่ 5 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 12:00 (noon) CET/ 17:00 Jakarta time และสำหรับครั้งที่ 6 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 12:00 (noon) CET/ 18:00 Jakarta time

ติดต่อสอบถามข้อมูลที่ : คุณพนิดา สุวรรณนทีรักษ์ โทร. 02-470-9654 Email : research.followup@mail.kmutt.ac.th, panida.suw@mail.kmutt.ac.th
เกี่ยวกับระบบ KIRIM โทร. 02-470-9648 (เจนจิรา) Email : kirim@kmutt.ac.th


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next