ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้ารับการอบรม ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้ารับการอบรม ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563
โดย : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้ารับการอบรม "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" โดยมีกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 30-2-2563 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 และครั้งที่ 31-3-2563 ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน 2563 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ  จำนวนจำกัด 250 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้องสอดคล้องตามจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://labanimals.nrct.go.th เอกสารประกอบข่าว
  > banner

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next