ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment”
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment”

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2563
โดย : สถาบันการเรียนรู้

สถาบันการเรียนรู้ ขอเชิญอาจารย์ มจธ.  บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์ผู้สนใจภายนอก มจธ. 
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ “Soft Skills Assessment” ในการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ทั้งในรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน การสอนออนไลน์ และรูปแบบอื่นๆ 
 
สิ่งที่จะได้เรียนรู้
1. รู้จักทฤษฎี หลักการ และแนวคิด ของ Soft Skills Assessment
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
3. ทดลองปฏิบัติ และออกแบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อนำไปใช้จริง

โดย รศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล
สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Pedagogy ชั้น 14 สถาบันการเรียนรู้
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กิจกรรมฟรี!!
ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/330SbSZ
หมายเหตุ อาจารย์ภายนอก มจธ. เข้าร่วมกิจกรรม ในจำนวนจำกัด

สอบถามเพิ่มเติม
CELT line official Account.  Line ID : @celtkmutt
E-mail : celt.kmutt@gmail.com

คณะผู้จัดดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

ก่อนลงทะเบียน: กรุณาตรวจสอบรายละเอียด วัน เวลา และสถานที่จัดกิจกรรม ว่าท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดกระบวนการเอกสารประกอบข่าว
  > poster ประชาสัมพันธ์

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next