ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร

วันที่ : 18 สิงหาคม 2563
โดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ได้จัดทำวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและวิจัยของบุคลากร คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตและผู้สนใจทั่วไปโดยเปิดรับบทความแบบเต็มรูปแบบรวมถึงบทความทางวิชาการทั้งภาษาไทยและอังกฤษในสาขา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล นิเทศศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร 

ในโอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งบท ความตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ http://mct.rmutp.ac.th 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบรรณาธิการ โทร 02-6653777 ต่อ 6831-34


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next