ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญประกวดคลิป VDO หัวข้อ สินค้าฉลากเขียวและสินค้าฉลากลดคาร์บอน
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญประกวดคลิป VDO หัวข้อ สินค้าฉลากเขียวและสินค้าฉลากลดคาร์บอน

วันที่ : 24 สิงหาคม 2563
โดย : มลูนิธิสถาบนัสงิ&แวดล้อมไทย

กิจกรรมประกวดคลิป VDO เชิญชวนผู้บริโภคใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หัวข้อ สินค้าฉลากเขียวและสินค้าฉลากลดคาร์บอน  ผู้เข้าประกวดต้องส่งคลิปวีดีโอในรูปแบบแผ่นมายังส่วนงานฉลากเขียว มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ภายใน 30 กย 63

เอกสารประกอบข่าว
  > application
  > details

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next