ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชรัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนช่องทางการส่งบทความวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชรัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ : 27 สิงหาคม 2563
โดย : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ด้วยวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะทำการย้ายข้อมูลในระบบวารสารฯ เดิมไปยังระบบจัดเก็บวารสารฯ ใหม่ ThaiJo 2.0 เพื่อให้เป็นมาตรฐานและง่ายต่อการสืบค้น

          จึงขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์สำหรับส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ที่ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/hssj   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next