ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17

วันที่ : 27 สิงหาคม 2563
โดย : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น กำหนดจัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 17 ภายใต้แนวคิด “งานวิจัย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคมสู่เศรษฐกิจไทยด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ในวันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research  พร้อมส่งเอกสารบทความวิจัยในรูปแบบไฟล์ Word/PDF มาที่ E-mail : wturesearch@gmail.com สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


เอกสารประกอบข่าว
  > โครงการ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next