ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
กรมการจัดหางาน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > กรมการจัดหางาน ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย

วันที่ : 23 กันยายน 2563
โดย : กรมจัดหางาน

กรมจัดหางานร่วมกับศูนย์ประสานงานเพื่อการวิจัยแรงงานแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จะจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อนำเสนอผลการวิจัยผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM ใน 7 ประเด็นการศึกษาวิจัย ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 14.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณชน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่มีต่อผลการวิจัย
ในการนี้กรมการจัดหางาน จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MUvjkpHTgWFAkfiM8

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน : อัมภาวรรณ ชาวนา, ธิติมา นิลพฤกษ์ โทร. 02 246 7870 FAX: 02 246 7870 ,02 245 7549
Email : lmi.analyst@gmail.com


เอกสารประกอบข่าว
  > เอกสาร

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next