ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน application ของกองทุนสิ่งแวดล้อม Smart E-Fund
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน application ของกองทุนสิ่งแวดล้อม Smart E-Fund

วันที่ : 25 กันยายน 2563
โดย : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผ่นพับโครงการการใช้งานระบบฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแอปพลิเคชันกองทุนสิ่งแวดล้อม (Smart e-fund) โดยมีการเชื่อมโยงผ่าน Website และ Mobile Application ประกอบด้วย
1. ระบบการยื่นข้อเสนอโครงการ
2. ระบบการตรวจสอบสถานะโครงการ
3. ระบบรายงานการติดตามโครงการ
4. ระบบค้นหาโครงการ

สามารถดาวโหลดการติดตั้ง Smart E-Fund
http://envfund.onep.go.th/home/StepDownloads

ดาวโหลดคู่มือการใช้งาน Smart E-Fund
http://envfund.onep.go.th/home/detailView/1138/17

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://envfund.onep.go.th/เอกสารประกอบข่าว
  > บันทึก
  > แผ่นพับ

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next