ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
CIOD2021 การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > CIOD2021 การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564

วันที่ : 05 ตุลาคม 2563
โดย : https://ciod2021.kmutt.ac.th/

การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564
(The 12th National Conference of Industrial Operations Development 2021: CIOD 2021)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพ
จัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 
หัวข้องาน 
New Normal for Industrial Manufacturing and Management

หัวข้องานวิจัยสำหรับบทความที่จะเข้าร่วมงาน
1. AI, Big Data and Digital Transformation
2. Green, Sustainability and Energy
3. Manufacturing Technology
4. Mechatronics and Automation
5. Metallurgy, Materials and Surface Engineering
6. Operations Research, Optimization and Decision Support Systems
7. Production and Operations Management
8. Quality and Risk Management
9. Reliability and Maintenance
10. Supply Chain and Logistics Management
11. Welding and Nondestructive Examination
12. Work Study Ergonomics and Safety
13. E-Business/Information Technology  
14. Industrial Engineering Education
15. Other Related Topics
 
กำหนดการสำคัญ
เปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์     บัดนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 64
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับสมบูรณ์     6 เมษายน 64
ปิดรับบทความฉบับแก้ไข     19 เมษายน 64
ประกาศผลตอบรับบทความฉบับแก้ไข     3 พฤษภาคม 64
การนำเสนอบทความ     28 พฤษภาคม 64
 
อัตราค่าลงทะเบียน แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ
ล่วงหน้า 7 เม.ย. – 10 พ.ค. 64 : นักศึกษา 2,500 บ นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไป 3,500 บ
ลงทะเบียน 11 พ.ค. 64 – หน้างาน : นักศึกษา 3,000 บ นักวิจัย อาจารย์และบุคคลทั่วไป 4,000 บ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครลงทะเบียนร่วมงาน  https://ciod2021.kmutt.ac.th/
 
 
 

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next