ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

วันที่ : 14 ตุลาคม 2563
โดย : กระทรวงแรงงาน

 กระทรวงแรงงาน ได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ เพื่อรวบรวมผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจแรงงานจากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงแรงงาน หน่วยงานภายนอก สถาบันการพลศึกษา และองค์กรเอกชนต่าง ๆ จำนวนประมาณ ๒,๐๐๐ เรื่อง โดยได้เผยแพร่เป็นบริการสาธารณะผ่านเว็บไซต์กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ข้าราชการ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถสืบค้นข้อมูลและเป็นช่องทางให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงาน        


กระทรวงแรงงาน จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนหน่วยงานภายนอก สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชนต่างๆ นักวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท คณาจารย์และผู้สนใจทั่วไป นำผลงานวิจัย ผลงานวิชาการด้านแรงงาน และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจการแรงงาน เข้าร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http://nlrc.go.th) ทั้งนี้ สามารถเข้าชมและเผยแพร่ผลงานดังกล่าวตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และ

 
สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1kUr9lVfvA1FV6FNDHGdJ3jFo87bawXPaเอกสารประกอบข่าว
  > บันทึกข้อความ
  > poster

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next