ไทย | Eng
logo
สำหรับ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
spacer
สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบัน
spacer
สำหรับ
นักวิจัยและนักธุรกิจ
spacer
สำหรับ
คณาจารย์และบุคลากร
spacer
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยพัฒนาสำหรับกระบวนการหลอมหล่ออะลูมิเนียม
:: หน้าหลัก > รวมข่าวและกิจกรรม > KMUTT on events > ขอเชิญลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยพัฒนาสำหรับกระบวนการหลอมหล่ออะลูมิเนียม

วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563
โดย : mtec.or.th

การบรรยายเรื่อง

การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยพัฒนาสำหรับกระบวนการหลอมหล่ออะลูมิเนียม
จัดโดย
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ห้อง SILK 3 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ภายในงาน Metalex 2020

       ปัจจุบันกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมการหลอมหล่อโลหะอะลูมิเนียมได้เติบโตขึ้นอย่างมาก เนื่องด้วยปัจจัยด้านเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การพัฒนาอะลูมิเนียมเกรดใหม่, เครื่องจักรและอุปกรณ์, การพัฒนาขีดความสามารถของซอฟต์แวร์รวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม ทางทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตอะลูมิเนียม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งมีหน้าที่หลักโดยตรงที่ดำเนินการสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตอะลูมิเนียม เพื่อเป็นการนำความรู้และผลงานจากการวิจัยที่ทางทีมฯคาดว่าเป็นประโยชน์กับภาคการผลิต จึงได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “การประยุกต์ใช้งานวิจัยสำหรับกระบวนการหลอมหล่ออะลูมิเนียม” เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ และการนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการหลอมหล่อโลหะอะลูมิเนียมเพื่อให้เกิดประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมโดยรวมต่อไป

หัวข้อบรรยาย

การควบคุมกระบวนการหลอมหล่ออะลูมิเนียมด้วยแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ SPC
การควบคุมพารามิเตอร์การหล่อด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินค่าความสะอาดอะลูมิเนียมหลอมเหลวในอุตสาหกรรมหลอมหล่ออะลูมิเนียมด้วยเทคนิค PoDFA
ผลกระทบของการกัดกร่อนต่อความล้าในอะลูมิเนียม 6061
 วิทยากร

วิศวกร 4 ท่าน
จาก
ทีมวิจัยเทคโนโลยีการผลิตอลูมิเนียม
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ประกอบด้วย คุณ สมภพ เพชรคล้าย, คุณ นครินทร์ มูลรินทร์, ดร. กิตติศักดิ์ จรรยาธัญโรจน์, คุณ ฤทธิไกร สิริชัยเวชกุล


***รับเพียง 35 ท่านเท่านั้น***

– สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ให้ใส่ User Name และ Password และทำตามขั้นตอนใน website จนเสร็จสมบูรณ์
– สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ยังไม่มี Username และ Password ต้องทำการลงทะเบียนก่อน ในช่อง New Registration และกรอก First name / Last name / E-mail Address แล้วกด submit จากนั้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และทำตามขั้นตอนใน website โดยเมื่อท่านลงทะเบียนสำเร็จสมบูรณ์จะมีอีเมล์แจ้งกลับไปหาท่าน

หมายเหตุ
– กรณีที่ท่านสมัครแล้วแต่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมได้ ต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง กรุณาแจ้งยกเลิกมายังผู้จัดทาง email: ponlathw@mtec.or.th ก่อนการอบรมอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจท่านอื่นได้เข้าฟังการบรรยาย มิฉะนั้น ศูนย์ฯ จะเรียกเก็บค่าเตรียมการสำรองที่นั่งจากท่าน 1,000 บาท
– กรณีการยกเลิกหลักสูตร ผู้จัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจัดหลักสูตร โดยจะติดต่อแจ้งให้ผู้สมัครอบรมทราบ (ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการอบรม)

สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณพลธร เวณุนันท์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4677, 4675
E-mail : ponlathw@mtec.or.th

< กลับไป

spacer
Click to Enlarge
Previous 1/1 Next